main slider main slider

Durven met digitale dienstverlening… Leren van elkaar in 32 praktijkvoorbeelden

Shopt IT 2017

11 mei 2017
ICC Gent, Van Rysselberghedreef 2, 9000 Gent, België

Durven met digitale dienstverlening… Leren van elkaar in 32 praktijkvoorbeelden

Shopt IT 2017

11 mei 2016
ICC Gent, Van Rysselberghedreef 2, 9000 Gent, België

Durven met digitale dienstverlening…
Leren van elkaar in 32 praktijkvoorbeelden

Digitalisering en dienstverlening zijn absolute kernwoorden voor een modern lokaalbestuur. In dit digitaal tijdperk verwachten inwoners en ondernemers een vlot en efficiënt contact met gemeente of OCMW; en steeds vaker ook de mogelijkheid om bepaalde diensten of documenten van thuis uit te kunnen aanvragen. Deze digitale dienstverlening is voor elk bestuur een vraagstuk van organisatieontwikkeling en informatievoorziening.

Shopt IT focust op digitale dienstverlening in lokale besturen. Als het gaat om het proces van verandering en vernieuwing, kunnen we veel leren van andere besturen. Aan de hand van inspirerende keynotes, en maar liefst 32 praktijkgerichte cases, worden tools en oplossingen aangereikt, best practices voor het ontwikkelen en promoten van deze digitale dienstverlening.

 • donderdag 11 mei 2017
 • ICC Gent
 • Van Rysselberghedreef 2, 9000 Gent, België
 • 40+ beursstanden
 • 500+ bezoekers
 • 32 sprekers

Programma

Eddy Van der Stock

V-ICT-OR

Korte verwelkoming

Hans van der Stelt

Nationaal Commissaris Digitale Overheid

Onder regie van de Nederlandse Digicommissaris is bereikt dat alle overheidspartijen vertegenwoordigd zijn in de nationale governance van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Er zijn landelijke afspraken gemaakt over de financiering van voorzieningen. Maar bovenal, en dat is echt winst, is er een behoefte ontstaan bij overheidspartijen om het met elkaar te hebben over de veranderende GDI in het licht van de informatiesamenleving. Er is dus een ware cultuurverandering gaande die uitgaat van het principe ‘mensen centraal’. Hans van der Stelt, directeur bureau Digicommissaris, kijkt terug en blikt vooruit op deze boeiende ontwikkeling.

Hans van der Stelt (1968) is sinds oktober 2014 directeur van het Bureau Nationaal Commissaris Digitale Overheid, ook wel Bureau Digicommissaris genoemd. Opdracht van het Bureau: regie voeren op de realisatie en samenhang van de digitale overheid. Deze taak is gericht op het bijeenbrengen van inhoud, sturing en financiën, door bijvoorbeeld het organiseren van de governance en het op orde brengen van de financiering van de generieke digitale infrastructuur (GDI).

Bert Daenen, BCT
Debby Peremans en Karoline Petermans, Bilzen

De stad Bilzen heeft een nieuw dienstverleningconcept uitgetekend waarbij het digitaal leveren van producten en diensten en de implementatie van een centrale balie centraal staan. Om dit concept in de praktijk te realiseren heeft de stad aan BCT de opdracht gegeven om het Corsa mid-office te implementeren. Dit betekent een intensieve samenwerking tussen verschillende partijen, zowel de stad Bilzen als BCT en haar partners, aangevuld met Tobania als leverancier van het CMS bundelen hun oplossingen en diensten in functie van de doelstellingen van het stadsbestuur. In deze sessie leert u hoe deze samenwerking tot stand is gekomen en de samenwerking in de praktijk wordt toegepast.
Bert Daenen Karoline Petermans Debby Peremans

Marc Goethals, Evergem
Lorenzo Verschelde, Evergem

Na lang twijfelen en zoeken heeft het gemeentebestuur Evergem gekozen om Therefore als document management systeem te gebruiken. De gemeente Evergem ziet Therefore als één van de belangrijkste bouwstenen om hun Midoffice omgeving vorm te geven.
Therefore bundelt heel wat van de gevraagde functionaliteiten waarnaar de gemeente op zoek was. Therefore beschikt onder andere over een uitgebreide tool om workflows uit te tekenen, een rapport – en formulier generator, een naadloze integratie met Microsoft Office, connectoren met bestaande software pakketten (Microsoft Exchange, Microsoft Sharepoint, …) en nog zoveel meer om alle documenten op één centrale plaats te bewaren.
In deze sessie geven Lorenzo en Marc jullie een inkijk in het hart van het Evergems Midoffice gebeuren. Zij vertellen niet alleen hoe ze eraan begonnen en wat de toekomstplannen zijn, maar laten ook zien hoe zij e-mail archivering en het registreren van inkomende post (zowel brievenpost als e-mail) hebben aangepakt. Verder vertellen ze ook hoe de facturen in de nabije toekomst geautomatiseerd verwerkt zullen worden en dan via Therefore in het boekhoudpakket worden ingevoerd.
Het belooft alvast een boeiend en inspirerend verhaal te worden!
Marc Goethals Lorenzo Verschelde

Kristof Alexander

Cipalschaubroeck

CSprocure is een cloud-oplossing die u helpt bij het volledige proces dat gepaard gaat met het opmaken en publiceren van overheidsopdrachten.
CSprocure begeleidt u niet enkel logistiek bij de volledige opmaak van de bestekken, het genereren van teksten of brieven en de volledige opvolging van het aanbestedingsdossier, maar is volledig geïntegreerd met de financiële- en besluitvormingsprocessen. Het unieke aan CSprocure is dat het tot stand gekomen is via een intensief proces van co-creatie; het is dus samen met, door en voor besturen gemaakt.
In deze sessie laten we een klant aan het woord die samen met collega’s van andere besturen input gegeven heeft bij de ontwikkeling van deze toepassing. Als resultaat krijgen we een pakket die op maat van de praktijk geschreven werd.
Juridisch advies werd tijdens de ontwikkelfase door onze partner EBP verleend. EBP voorziet tevens toegang tot een uitgebreide bestekken databank. CSprocure is tevens officieel geaccrediteerd als e-sender door FOD Personeel en Organisatie om te publiceren op het e-Notification platform.

Cipal Schaubroeck bouwt aan overheden van de toekomst en wil dit doen in samenwerking met de besturen. Dit is alvast een mooi bewijs van een succesvolle samenwerking. Kristof Alexander

Nico Cool, Cybercrime Specialist en adviseur voor Europees Parlement en Media

In deze sessie wordt aandacht besteed aan de 4 mogelijke vormen van cybercrime. De sessie wordt geïllustreerd a.d.h.v. waargebeurde feiten en situaties.
Ook komt aan bod of Clouding veilig is, wat met Office 365, online bankieren en… hoe eenvoudig kan hacken wel zijn.
Nico Cool

Luc Deleu

Ometa

Big Data ‘What is in IT for me?’ is de vraag van één miljoen die bij heel wat organisatie en bedrijven leeft. Tijdens deze sessie krijgt u een inzicht in een specifieke visie over hoe men op basis van grote hoeveelheden ‘ongestructureerde en gestructureerde data’ mensen in teams – zelfs over verschillende organisaties heen - kan laten samenwerken om te komen tot vlotte en hedendaagse dienstverlening naar de (interne)klant of naar de burger toe.
Op basis van een paar inspirerende ‘use cases’ worden nodige inzichten bijgebracht waaruit de toevoegde waarde van Big Data blijkt.
Luc Deleu

Ivo Depoorter, V-ICT-OR

De IT-infrastructuur laat je best regelmatig screenen door security experten om vroegtijdig kwetsbaarheden te ontdekken.
Minstens even belangrijk is op regelmatige basis zelf op zoek te gaan naar kwetsbaarheden en niet blind te vertrouwen op de bestaande security systemen binnen het bestuur.
In deze sessie wordt er een roadmap aangereikt om zelf een security audit uit te voeren aan de hand van enkele (gratis) online & offline tools.
Sommige van deze tools zijn ook gewoon nuttig voor het dagelijks systeembeheer.
Ivo Depoorter

Wim Bisschops, Securitas
Johan Vereecken, VITO

Als ICT-partner van VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) voorziet de technology poot van Securitas de komende zeven jaar (4+1+1+1) in een raamcontract ICT hardware- en software-oplossingen en services waarvan alle steden, gemeenten, OCMW’s en Vlaamse overheden gebruik kunnen maken.
Wim Bisschops (Director ICT Solutions Securitas) en Johan Vereecken (Projectmanager VITO) geven u een boeiende en leerrijke blik op hoe deze samenwerking tot stand gekomen is. Ze zoomen ook in op de verschillende voordelen van het raamcontract van ICT hardware- en software-oplossingen en services voor uw stad, gemeente, OCMW of overheid.
“Als Vlaamse onderzoeksinstelling vinden wij het belangrijk om onze expertise ten dienste te stellen van de industrie en de maatschappij, vandaar onze vraag voor uitbreiding van dit raamcontract.” Johan Vereecken – Projectmanager bij VITO
Hoe kan ICT uw organisatie, personeel en burgers écht kan helpen? Hoe kan een stad, gemeente, OCMW of overheidsinstelling data ten voordele van haar burgers en personeel inzetten? En wat is de meerwaarde van dit raamcontract is voor uw organisatie? Kom er alles over te weten tijdens deze keynote!
Wim Bisschops Johan Vereecken

Martine Waeckens

Vlaamse Overheid

Ondertussen is het Facilitair bedrijf van start gegaan met de toepassing Digitale Handtekenmap. Martine Waeckens bespreekt de huidige stand van zaken hiervan en geeft ook enkele cijfers mee betreffende het effectief gebruik er van binnen de overheid. Tevens worden de uitbreidingen en nieuwe functionaliteiten toegelicht wat betreft het plaatsen van een digitale zegel. Het Facilitair bedrijf zal dit jaar ook een platform ter beschikking stellen voor het aanmaken van digitale formulieren. Martine legt uit welke meerwaarde er worden aangeboden t.o.z. van het basisproduct teneinde formulieren sneller te kunnen aanmaken.

Bert Ceuppens, Nextel

Koen De Budt, FOD Binnenlandse Zaken

Het project BE-Alert heeft als doel burgers onmiddellijk te alarmeren bij noodsituaties en dit door middel van één eenvoudig en flexibel communicatieplatform. BE-Alert is niet alleen een topprioriteit voor het ministerie Binnenlandse Zaken, maar zeker ook voor de gemeenten, provincies en de buurtinformatienetwerken (BIN).
De ontwikkeling van BE-Alert werd door Nextel uitgevoerd. In samenwerking met het crisiscentrum FOD Binnenlandse Zaken leggen zij u uit hoe het perfect mogelijk is om via verschillende communicatiemiddelen zoals spraakoproepen, SMS-berichten, sociale media, en sirenes burgers te alarmeren die betrokken zijn bij een noodsituatie.
Bert Ceuppens Koen De Budt

Luc Deleu

Ometa

Tom Van Eysendeyk, Isabelle Dehond

Pidpa en Cipal Schaubroeck

Meerdere applicaties invoeren binnen de organisatie leidt tot meer structuur maar ook tot een segregatie van informatie over verschilende toepassingen. Dit vertroebelt het overzicht en beperkt de toegankelijkheid. Informatie in deze applicaties kan eenvoudig ontsloten worden binnen een samenwerkingsplatform zoals SharePoint of Office365. Ometa heeft samen met Mechelen, Hasselt, Genk en Brasschaat een Proof Of Concept opgezet voor het beheer van sociale dossiers in hun interne organisatie. De huidige applicaties werden hier niet vervangen. De portaallaag leidt tot meer efficiëntie. Dit willen we graag met jullie delen op het Shopt IT event.
Luc Deleu Isabelle Dehond

Johan Van der Waal V-ICT-OR

Op ManageIT werd het boek "de bouwdoos voor slimme gemeenten" als dynamisch instrument voorgesteld. Hoe ga je als bestuur hiermee tewerk?
Als beleidsmaker krijgt u 18 gele kaarten ter beschikking met diverse strategische beleidsprincipes.
Bij elk van die gele kaarten horen een aantal groene kaarten. Die groene kaarten focussen op informatie en technologie en helpen u om de strategische doelstellingen in de praktijk te vertalen rekening houdend met een aantal technologische implicaties en bestaande bouwstenen. Ten slotte helpen 6 blauwe kaarten u verder op weg door de verwijzing naar beschikbare tools en instrumenten.

Wenst u de bouwdoos binnen uw lokale ICT-dienst te gebruiken? Kom dan deze sessie volgen en leer hoe je zelf aan de slag kan.
Johan Van der Waal

Kevin Lecossois, Dilbeek
Jurgen Mathys, Meraki
Lennert Van Wayenberg, System Engineer

Digitalisatie zorgt ervoor dat IT een belangrijke schakel wordt in het goed functionaliseren van een lokaal bestuur. Echter, de middelen en mensen hiervoor worden niet altijd ter beschikking gesteld. Met de GDPR wetgeving die erbij komt staan we dan ook voor een belangrijke uitdaging. Dilbeek koos hiervoor om Meraki uit te rollen. Deze cloud managed netwerk oplossing voor switching, wireless, (data)security en camera’s verbetert de controle die je over het netwerk hebt, vergemakkelijkt netwerk management en is kost efficient.
Daarenboven voorziet de Cisco Meraki Cloud Managed Networking oplossing een krachig en intutief gecentraliseerd management zonder de kost en complexiteit van een traditionele draadloze controller. Tijdens dit speakerslot zal Dilbeek jullie hun ervaring delen, en staan we open voor vragen die jullie nog mogen hebben.‘
Kevin Lecossois Jurgen Mathys Lennert Van Wayenberg

Stephane Horta, iGuana
Bjorn Devuyst, AZ Delta

Een praktijkvoorbeeld van een succesvolle digitale transformatie en de vergaande positieve invloed hiervan op alle aspecten van de bedrijfsprocessen binnen een organisatie. Proactieve innovatie, strategische toekomstvisie en state-of-the-art digitale technologie als de belangrijkste drivers van verbeterde klantbeleving, optimalisatie van bedrijfsprocessen en de operationele efficiency. We gaan mee met de reis van een organisatie, met het doel om een klantgericht ecosysteem in het kader van digitale transformatie te creëren. Een lokale organisatie en hun vertrouwde technologiepartner bespreken, hoe een combinatie van een holistische, organisatiebrede strategie en robuuste digitale technologie zakelijke processen kunnen stroomlijnen, samenwerking bevorderen, werknemers en klanten faciliteren en waarde creëren voor alle stakeholders.
Stephane Horta Bjorn Devuyst

Johan Torfs

Microsoft

Microsoft CityNext platform vormt bij uitstek de sterkste fundering om een slimme stad te bouwen. We gaan dieper in op de waarde die het platform kan bieden met vele praktische voorbeelden: van beveiliging en transparantie tot het eenvoudig beheren van ISV’s en moderne “smart city apps” We nemen in het verhaal enkele start ups mee met referenties in de lokale besturen zoals Zeticon, Flow en Livearena
Johan Torfs

Geert Sinnaeve, Roeselare
Sanne De Ridder, TopDesk

De stad Roeselare is volop bezig de ganse stadsorganisatie om te vormen naar één soepel werkende service organisatie. De realisaties op één jaar tijd zijn verbluffend en dit zonder grote business programma’s. Het aantal teams en processen die zijn aangepakt is hoger dan bij aanvang gehoopt.
Dit traject is onderdeel van een bredere ICT strategie waarbij het aantal software toepassingen en leveranciers wordt teruggeschroefd, data silo’s verdwijnen en ICT het voortouw neemt in de digitale transformatie van de stad.
In dit sprekersslot licht de Directeur ICT Shared Services Groep Roeselare toe wat dit betekent, welke valkuilen u moet vermijden en hoe een service management tool zoals TOPdesk hierin een cruciale rol speelt.
Geert Sinnaeve Sanne De Ridder

Elin Vanlierde

Vlaamse Overheid

Het gevensdelingsplatform MAGDA (Maximale Gegevensdeling tussen Administraties) zorgt er voor dat gegevens uit authentieke bronnen – databanken op een veilige manier kunnen opgehaald worden. Verschillende Vlaamse en federale databanken worden via MAGDA-diensten ontsloten en bieden unieke persoons- en ondernemings- en kadastergegevens aan. Administratieve toepassingen kunnen hier handig gebruik van maken zodat burgers en ondernemingen niet telkens opnieuw hun gegevens bij de overheid kenbaar moeten maken. Dat levert grote voordelen op het vlak van efficiëntie, correctheid en tevredenheid.

Natuurlijk is het veel meer dan dat. We stellen deze gegevens ter beschikking in een canoniek formaat, eenzelfde security, via één aansluitingsproces, … . Stel je voor dat je gegevens nodig hebt van KBO, RR en FodFin. Deze drie bronnen hebben elk een ander formaat, ander netwerkopzet, beveiliging, enz. Het MAGDA platform doet deze opzet voor de afnemers, maakt afspraken met deze bronnen, geeft inhoudelijke ondersteuning, … .

Het MAGDA platform bestaat uit meer dan enkel wat webservices. Even schetsen. In 2016 hebben we 70,4 miljoen transacties verwerkt met 80 webservices in productie. Hierbij komen nog eens een 60-tal bestandsverwerkingen. Al meer dan 680 afnemers maken gebruik van het MAGDA platform.
Elin Vanlierde

Ann Desauw

Kortrijk

Ben je ook op zoek naar een betaalbare en gebruiksvriendelijke sjabloonsoftware waarmee je uitnodigingen, flyers, affiches kan aanmaken en aanpassen binnen de huisstijl van jouw organisatie (stad, Ocmw, gemeente, brandweerzone, politiezone, …) ? Wens je daarnaast ook een vlotte koppeling met een beeldbank om het plaatje af te maken?

We delen graag onze ervaringen aan de hand van voorbeelden en getuigenissen. De succesvolle samenwerking tussen Stad Kortrijk en 2imagine resulteerde in een oplossing waar iedereen ondertussen vlot en graag mee werkt. Niet enkel verloopt de communicatie veel efficiënter, maar ook de huisstijl is consistent en gestroomlijnd. Dit draagt bij tot een professioneler en dynamischer imago van Stad Kortrijk, waar we allen trots op zijn.
Kom zelf kijken en luisteren, je bent van harte welkom op onze uiteenzetting tijdens Shop IT!
Vincent Van Quickenborne, burgemeester: “Stad Kortrijk is ook een merk. Dankzij de sjabloonsoftware kan elke stadsmedewerker dit merk met bijhorende look-and-feel bevestigen en versterken."
Elin Vanlierde

>Luc De Heyn

Vanden Broele

Inwoners en ondernemers verwachten ook voor een inname van openbaar domein een vlotte en efficiënte dienstverlening van hun bestuur. De procedure inname openbaar domein digitaal aanbieden? Burgers en ondernemers zelf hun dossier laten vervolledigen en intekenen in GIPOD? Het kan! Vraag je container aan voor een werf in Tielt, regel de wegomleiding en signalisatieplannen voor een wielerwedstrijd in Erpe-Mere, plan een speelstraat in Beernem, teken een signalisatieplan voor een omleiding in Putte of zet je verhuislift op reglementaire wijze voor je deur in Bredene. Aan de hand van praktijkvoorbeelden loodsen wij u doorheen de nieuwe module. Digitale en vlotte dienstverlening waarbij burger of ondernemer alle nodige input voor zijn vergunning kan registreren, de betaling uitvoeren en digitaal zijn vergunning ontvangen. Een win voor bestuur én burger.

Met eGovFlow®, het automatisch webloket voor overheden, automatiseerden al heel wat besturen hun processen rond burgerlijke stand, dienst bevolking en het strafregister. Vanaf nu kunnen zij daar ook de vergunning voor de inname van het openbaar domein aan toevoegen. Deze nieuwe module kwam tot stand door een samenwerking tussen Vanden Broele (eGovFlow) en Merkator (Eagle). Tijdens deze sessie laten we u zien hoe u met “eGovFlow - Inname openbaar domein” een volgende stap in de administratieve vereenvoudiging en digitale dienstverlening van uw bestuur kunt zetten. Kom even luisteren en merk hoe uw klanten het werk van uw diensten helpen voorbereiden en vereenvoudigen.
Bruno Van der Elst Luc De Heyn

Liesbeth Verdeyen, Scherpenheuvel-Zichem

In organisaties wordt zestig procent van de werktijd besteed aan communicatie en interactie met anderen. Om dit zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, werkt de stad Scherpenheuvel-Zichem met Protime 360° als samenwerkingsplatform. Met deze cloud-based softwaretoepassing beheert men op autonome wijze processen en alle communicatie op één centraal punt. Zo is het opslaan van informatie in emailfolders is verleden tijd. De projectstructuur zorgt steeds voor een maximale transparantie en een optimaal overzicht. Het terugvinden van informatie is zeer eenvoudig.

Ontdek via de praktijk case van Stadssecretaris Liesbeth Verdeyen hoe Protime 360° welke voordelen men ervaart binnen de werking van een Openbaar Bestuur.
Liesbeth Verdeyen

Yves Vanderbeken, HPE

Vele lokale besturen regelen vandaag de dag nog altijd een aantal “commodity” IT zaken lokaal in. Daar zijn alternatieven voor. Geef de ruimte aan jullie IT mensen om zich te richten op projecten die de dienstverlening naar de burger verbeterd.
In deze sessie lichten we de Waasland datacenter, netwerk & infrastructuur consolidatie case toe. Tijdens verschillende werksessies hebben we een model voor consolidatie van IT infrastructuur uitgewerkt dat als voorbeeld voor andere besturen en regio’s kan dienen. De case toont duidelijk aan dat er een besparing op het IT budget tot wel -30% mogelijk is door gebruik te maken van de raamcontracten van de Vlaamse overheid, zonder aanbesteding.

In de sessie gaan we wat dieper hoe we dit model hebben opgebouwd en hoe we het lokale bestuur en de regio kunnen helpen ontzorgen.
Yves Vanderbeken

Johan Van der Waal, V-ICT-OR

Voor de 27.000 Vlaamse horecaondernemers is het regelen van de vergunningen en diverse benodigde goedkeuringen een grote opgave.
De grote verscheidenheid aan federale, Vlaamse en lokale wet- en regelgeving maakt het voor veel ondernemers dusdanig ingewikkeld dat zij vaak niet starten of onvolledig starten door een gebrek aan overzicht of door een te grote complexiteit.

Daarnaast is voor de overheden de verwerking van de aanvragen een tijdrovende zaak, omdat aanvragen niet volledig, door gebrek aan voldoende kennis, worden ingediend.

Bij de stad Genk heeft een analyse uitgewezen dat per vergunning behandeling een uur bespaard kan worden in de verwerking wanneer dit via een vaste procedure en online verloopt.
Helaas is er nog geen uniforme aanpak ontwikkeld en ontbreekt het aan een dynamisch systeem, dat op basis van de antwoorden van de aanvrager de juiste aanvullende vragen stelt.
Een gemiddelde ondernemer dient minimaal acht verschillende aanvragen in te dienen en heeft te maken met (afhankelijk of er ook logies aanwezig zijn) minimaal 12 verschillende wetten en regelingen waarvoor ontheffing, toestemming, e.d. aangevraagd dient te worden.

Er is een duidelijke behoefte aan zowel de horeca ondernemers kant als aan de overheidszijde om dit proces te kwalitatief beter en efficiënter te laten lopen.
Voor de lokale besturen zijn wij vanuit V-ICT-OR gestart met het ontwikkelen van een digitaal horecaloket waarin we een integrale oplossing aanbieden aan de (startende) horeca uitbater om alle vergunningsaanvragen en overige regelingen aan te vragen.

Via een dynamisch systeem wordt de startende ondernemer door de voor hem specifiek geldende regelingen geleid, die hij direct kan aanvragen of afhandelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zo veel mogelijk authentieke bronnen als KBO en RR via het in ontwikkeling zijn de Vlaamse ondernemersloket. Daarnaast wordt voorzien in koppelingen met de digitale backoffice systemen van zowel federaal, Vlaams als lokale bestuur zelf.

De stroomlijning van dit proces levert tevens een grote verlichting van de administratieve last op bij de (lokale) besturen.
Het gaat om de juiste keuze en afhandeling van verzekeringen, prijsaanduidingen, muziek in de zaak, roken in de horeca, alcohol, BTW bonnen, hygiëne, FAVV, milieu, bedrijfsafval, uithangbord, terras, enz.

In samenwerking met de diverse steakholders zoals Horeca Vlaanderen, Guidea, de federale, Vlaamse en lokale overheden wordt een eenvoudig, effectief online systeem worden aangeboden. Daarbij zal de co-creatie en co-financiering leidend zijn en een exploitatiemodel worden gekozen, waarbij alle Vlaamse gemeenten direct kunnen aansluiten.

In deze sessie presenteren wij u de eerste contouren van het loket.
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door EFRO subsidie.
Johan Van der Waal

Jo De Vylder

Proximus

De General Data Protection Regulation (de nieuwe Europese regelgeving rond klantengegevens) treedt al in werking vanaf 2018. Een nieuwe kopzorg voor besturen, want welke voorwaarden en sancties staan er op stapel? En welke oplossingen heeft Proximus? We helpen u door de bomen het bos te zien! Meer info: https://www.proximus.be/nl/id_b_cl_data_protection/bedrijven-en-overheden/discover/blog/perspective-magazine/ondernemen/data-protection.html
Jo De Vylder

Jan Stroombergen

IGEL

Server Based Computing en Virtual Desktops (SBC & VDI) maken je IT omgeving veiliger, goedkoper en slimmer, en zorgen er bovendien voor dat je gebruikers aan flexibiliteit winnen. Ontdek hoe de IGEL hardware EN software thin clients en hun revolutionaire beheer(s)-software je kunnen helpen om deze concepten nog te vereenvoudigen. IT was nog nooit zo simpel en efficiënt.

Pieter Lenaerts

Stefanie Kerkhof

Vlaamse Overheid

Wat kan Toegangs- en Gebruikersbeheer betekenen voor toepassingen van of voor lokale besturen? Wat zijn de voordelen om eigen toepassingen te koppelen met ACM en IDM? Hoe helpt het Facilitair Bedrijf u om zoiets in goede bannen te leiden? Moet dat nu altijd met die eID of zijn er ook andere oplossingen? Hoe kunnen lokale besturen weten wie een lokale onderneming, een school, … mag vertegenwoordigen in een online wereld? In deze sessie tonen we een aantal voorbeelden die antwoorden geven op deze vragen, die voor inspiratie kunnen zorgen of u op ideeën kunnen brengen.

Dieter De Kerpel, USG Public Sourcing

Jean Leandrie, Oudenaarde

Lokale besturen zien meer en meer de voordelen van samen werken. Dit zowel binnen de gemeente of stad als tussen verschillende lokale besturen. Het integreren van ICT infrastructuur, werkwijzen, … vergt echter een specifieke aanpak en expertise. Dit seminarie reikt een stappenplan aan om dit te bewerkstelligen en de nodige expertise binnen te halen.

Frederik Wauters

ESRI

Bart Verlinde

Gemeente Knokke-Heist

Hoe het belang van GEO opschuift van de backoffice omgeving naar de midoffice omgeving en een meer en meer belangrijk instrument wordt voor een lokaal bestuur op vlak van o.m. workforce planning gekoppeld aan asset beheer , inventarisatie in het veld, evenementen organisatie en vrijetijdsbesteding in het algemeen (toerisme, …).

Kristien Van den Bon

SD WORX

Klaartje Huyge, Nathalie Thienpont

Stad Gent

Jo Raes

Digipolis Gent

De personeelsdiensten van stad, OCMW en stedelijk onderwijs Gent integreren in 1 Dienst Personeelsbeheer. Met die doelstelling wordt een gezamenlijk klantenmodel uitgerold, een gezamenlijke structuur opgezet en worden gezamenlijke processen uitgewerkt. Ter ondersteuning hiervan dient ook een nieuw personeelssysteem aangekocht te worden. De objectieven van de nieuwe applicatie leggen de nadruk op een maximale integratie van alle personeelsgebonden informatie , het maximaal betrekken van de medewerker en de leidinggevenden in self service processen en het aanleveren van zowel operationele, beleids- als strategische rapportering. Hiermee willen we de efficiëntie verhogen op een klantgerichte manier. Dat dit een complex en omvangrijk project is, leidt geen twijfel. In deze uiteenzetting wordt de context, de omvang, de structuur en de werking van het project uiteengezet waarbij de nadruk vooral ligt op een praktijkgetuigenis in al zijn facetten, met de succesfactoren en valkuilen, de mijlpalen en resultaten.

Hedwig van Gucht

BMX Computers

Dhr. Hedwig Van Gucht (BMX) focust in deze sessie op de innovatieve producten die ze aanbieden om u als bestuur te begeleiden in het opzetten van klantvriendelijke dienstverlening. BMX vertrekt vanuit het concept van het nieuwe werken met tablets. Ze hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor het slim inzetten van de nieuwe devices. Deze sessie ligt in het verlengde van de kennisdag ‘goed opdrachtgeverschap’.

Jolien Dewaele, VVSG

Kevin De Backer, V-ICT-OR

Bij de realisatie van het VlaVirGem concept (de Vlaamse Virtuele Gemeente) worden alle onderdelen van de gemeente belicht.
Om de diverse bouwstenen van VlaVirGem op een zo efficiënt en effectief mogelijke wijze te implementeren heeft V-ICT-OR ook in de nodig ondersteuningstools voorzien.
In deze sessie kunt u kennismaken met de laatste update en nieuwe tools.

Wij besteden volop aandacht aan:
 • Handreiking masterplan informatievoorziening
 • Interactieve oefening beleidsprincipes
 • Informatieveiligheidstool
 • VlaVirGem referentiearchitectuur
 • Softwarecatalogus
 • Dynamische i-Monitor
 • Roadmap implementatie bouwstenen Vlaamse en federale overheid
 • Regionale kenniskringen

Stappen nemen in de ontwikkeling van uw eigen bestuur, dan zijn de ondersteuningstools het ideale hulpmiddel.

In het project ‘start to share’ zetten we in op de ondersteuning van lokale besturen met het oog op het optimaliseren van hun dienstverlening. In deze sessie vertrekken we vanuit de gedefinieerde behoeften van de lokale besturen zelf. We belichten het interbestuurlijke vanuit de link tussen die lokale behoeften en de strategische bouwstenen die de Vlaamse overheid aanbiedt. Ten slotte gaan we kort in op de diverse invalshoeken waaruit de ondersteuners vertrekken om de digitale maturiteit in de besturen te optimaliseren.

Kurt Berghs

VASCO

Met GDPR legt Europa nieuwe privacy wetgeving op aan iedereen die data bewaart van Europese burgers. Ook lokale overheden bezitten een schat van privacy informatie die beschermt dient te worden. Een eerste stap hierin is het opleggen van sterke authenticatie. Niet alleen voor de burgers, maar ook voor ambtenaren zelf, en iedereen die toegang heeft tot gevoelige data. Tijdens deze sessie leggen we uit hoe we van een wirwar van zwakke paswoorden naar eenvoudige sterke authenticatie kunnen gaan. En hiermee in een klap de zorgen wegnemen van burgers, ambtenaren en besturen. Van Antwerpen tot Zichen-Zussen-Bolder, elk lokaal bestuur dient aan de GDPR te voldoen. Een praktijkvoorbeeld wordt gebracht door …

Jan Guldentops

BA

Als consultant komen we al meer dan 20 jaar in lokale besturen en vaak is ICT een gedreven team van mensen die vooral bezig zijn met het blussen van brandjes. In deze presentatie praten we over de verschillende hulpmiddelen en principes die we in die twee decennia geleerd hebben om op een efficiënte manier de essentiële informatica-infrastructuur van een OCMW of gemeente te runnen. Het gaat dan om technische hulpmiddelen zoals een correct opgezette, proactieve monitoring, ticketingsysteem of hoe je best een inventaris of documentatie bijhoudt. Maar ook hoe je de juiste afspraken en verwachtingen creëert bij management, politiek en collega's en hoe je van de informatieveiligheidsconsulent een bondgenoot in plaats van een verplicht nummer maakt.

Katrien Mostaert, Vlaamse Overheid

In het burgerloket vindt de burger de informatie die hij van de overheid verwacht, over bestuursniveaus heen, het moment dat het hem of haar best uitkomt. We personaliseren en structureren informatie vanuit de vragen, taken en levensgebeurtenissen van de burger. Het burgerloket zal uw organisatie vanaf 2018 toelaten om de dienstverlening aan burgers te optimaliseren.

Transparantie

Het burgerloket bundelt de vragen of lopende zaken van een burger bij de overheid en maakt het mogelijk deze op te volgen. Denk bijvoorbeeld aan een aanvraag voor een studietoelage. Vanuit het dossieroverzicht klikt de burger meteen door naar het specifieke dossier bij de bevoegde entiteit.
De burger krijgt meteen zicht op de informatie die de Vlaamse overheid, en bij uitbreiding alle overheden, over hem heeft. De burger krijgt meer controle over zijn gegevens. Wanneer de burger foutieve gegevens opmerkt of vragen heeft, meldt hij deze met één muisklik.
Het burgerloket zorgt voor beter geïnformeerde burgers. De burger geeft zijn eigen voorkeuren door van domeinen waarover hij informatie wenst te krijgen. Die info wordt thematisch weergegeven.
Het is ook mogelijk voorkeuren geografisch te bepalen. Locatiegebonden informatie wordt op een geïndividualiseerde manier ter beschikking gesteld. Automatische notificaties brengen de burger op de hoogte van acties binnen een specifieke dienstverlening. We brengen de burger op de hoogte via het kanaal naar keuze.
Het burgerloket wil op termijn een proactieve persoonlijke digitale dienstverlening aanbieden op maat. In deze fase zet het burgerloket in op een aantal analysetrajecten.

Een virtueel uniek loket

Het burgerloket kadert in het overkoepelend Vlaams informatie- en ICT-beleid. Het realiseert mee de ambitie van de Vlaamse Regering om tegen 2020 alle administratieve transacties tussen overheid en burgers, ondernemingen en organisaties langs digitale kanalen aan te bieden, vanuit een virtueel en digitaal loket. Burgers benaderen het loket via de website van hun eigen gemeente, een Vlaamse entiteit of mobiel via de ‘IK-app’. Dankzij één veilige login via het Vlaams toegangsbeheer (ACM), hoeft de burger zich niet steeds opnieuw aan te melden.

Planning

Het burgerloket krijgt al in 2017 concreet vorm aan de hand van een aantal basisfunctionaliteiten.
Katrien Mostaert

Sprekers

Nico Cool

Nico Cool

Cybercrime Specialist en adviseur voor Europees Parlement en Media

Stefanie Kerkhof

Productmanager Toegangs- en Gebruikersbeheer at Vlaamse Overheid

Yves Stevens

Dienst Communicatie - FOD Binnenlandse Zaken - AD Crisiscentrum

Ivo Depoorter

Ivo Depoorter

Head of IT at OK / V-ICT-OR

Inschrijvingsprijs

€ 95

V-ICT-OR leden


Prijzen voor leden zijn inclusief BTW
€ 195

Bedrijfsleden, non-profits en partners


Prijzen voor bedrijfsleden, non-profits en partners zijn inclusief BTW
€ 350

Standaard


Prijzen voor niet-leden en profits zijn exclusief BTW

Deelnemen als congrespartner?

Interesse om als congrespartner aanwezig te zijn? Contacteer dan shoptit@v-ict-or.be voor de mogelijkheden!

Sfeerbeelden Shopt IT 2016

Schrijf in op onze I&E nieuwsbrief

Telefoonnummer

09/3952028

Evenementlocatie

Van Rysselberghedreef 2 - ICC Gent

9000 Gent, België

V-ICT-OR vzw

Mosten 13 – Industriezone E17-3

9160 Lokeren, België