main slider

Building tomorrow's cities

Shopt IT 2018

26 april 2018
ICC Gent, Van Rysselberghedreef 2, 9000 Gent, België

Building tomorrow's cities

Shopt IT 2018

26 april 2018
ICC Gent, Van Rysselberghedreef 2, 9000 Gent, België

Building tomorrow's cities

Slimme gemeenten werken samen en delen hun oplossingen met elkaar. Door eenvoudige oplossingen zonder ingewikkelde programma’s met elkaar te delen worden alle lokale besturen slimmer!

 • donderdag 26 april 2018
 • ICC Gent
 • Van Rysselberghedreef 2, 9000 Gent, België
 • 40+ beursstanden
 • 500+ bezoekers
 • 32 sprekers

Programma

Eddy Van der Stock
V-ICT-OR

Korte verwelkoming

Alexander De Croo
Vicepremier en minister van
Ontwikkelingssamenwerking, Digitale
Agenda, Telecom en Post

Via het actieplan Digital Belgium willen we de positie van België op de digitale kaart versterken. Zo willen we samen met de privésector een digitaal ecosysteem uitbouwen dat steunt op bouwstenen zoals CSAM met authenticatie via o.a. eID en Itsme en een eBox voor zowel burgers als ondernemingen waarbij we samenwerken met o.a.Doccle, Zoomit, Adminbox, Trusto. Op die manier krijgen niet alleen G2C en G2B communicatie een stimulans, maar ook B2B en B2C communicatie met inbegrip van end-to-end e-facturatie.

Johan Van der Waal V-ICT-OR

Als horecaondernemer is het starten van een onderneming en jaarlijks bijhouden van de juiste toelatingen, attesten, vergunningen, enz. een zeer complexe zaak. Vanuit het EFRO/Hermes project Digitalisering Horecavergunningen is nu voor lokale besturen een MijnHorecaloket ontwikkeld, waar ondernemingen direct al hun zaken gecentraliseerd met de overheid (en overheidsgerelateerd) kunnen afhandelen. Een aantal lokale besturen hebben de afgelopen maanden piloot gedraaid met dit loket en hun bevindingen kunt u in deze workshop beluisteren, zodat u als lokaal bestuur zelf ook met dit eenvoudige en kostenlozen loket aan de slag kunt voor een optimale dienstverlening aan uw horecaondernemingen. De sessie is vooral ook een aanrader voor uw horecacoaches en afdelingen lokale economie.
Johan Van der Waal

Charlotte Sterkens Rombit
Raf Christiaensen Stad Antwerpen

Lokale besturen behandelen dagelijks aanvragen voor de inname van openbaar domein en de organisatie van evenementen. Het GIPO-decreet leidt tot extra administratief werk. Hoe kan je dit omslachtige proces optimaliseren? Stad Antwerpen gebruikt één digitaal platform voor het beheer van innames openbaar domein: van de aanvraag, adviesverlening en conflictdetectie in het GIPOD tot de planning, plaatsing van parkeerverbodsborden en handhaving. De resultaten liegen er niet om. Raf Christiaensen, Projectleider Tijdelijke Signalisatie licht zijn ervaring toe. Evenementen brengen gelijkaardige uitdagingen met zich mee: hoe kunnen de verschillende diensten efficiënt samenwerken? Bart Van Delm van Rombit vertelt hoe je alle betrokken partijen in real-time up to date kan houden.
Raf Christiaensen

Yves Maelfait Proximus

De digitale werkplek en digitale transformatie van uw bestuur. Daar draait het vandaag om. Maar wat is de impact hiervan op de ingezette communicatie- en ICT-tools? We overlopen een reeks vragen die opduiken bij dergelijke bewegingen: Een woord uitleg bij de integratie van Office 365 in een bestaande telefonie-omgeving, stof tot nadenken over een mobile first aanpak, aanreiken van de juiste redenen om in te zetten op een cloud strategie, tot het besef hoe een contact center in the cloud uw dienstverlening verstevigt… Een workshop met de voeten op de grond, om niet te missen. Hoe kan deze evolutie de interactie tussen de diensten onderling of in interactie met de burgers versterken?
Yves Maelfait

Siri Craen Vlaamse overheid
Pieter Lenaerts Vlaamse overheid

Het burgerloket wordt dé online ervaring waarbij elke burger op termijn al zijn overheidsinformatie samengebracht kan terugvinden. De Vlaamse overheid toont op Shopt IT hoe ze dit samen met de steden en gemeenten wil realiseren. Het burgerloket brengt alle overheidsinformatie samen in één module die ingeplugd kan worden in elke website. Het burgerloket vertrekt vanuit de logica van de burger. Of het nu gaat om federale, Vlaamse of lokale materie maakt niet meer uit. Alle informatie komt samen in één toepassing geordend volgens thema’s zoals wonen, werken en pensioen of belastingen en voordelen. Siri gaat dieper in op wat de burger concreet zal kunnen zien en op welke manier lokale besturen hun burgers kunnen bereiken via het burgerloket, onder meer met digitale brieven. Een zeer belangrijke succesfactor is maar 1 keer moeten aanmelden om van al die voordelen te kunnen genieten. En liefst aanmelden op zo'n manier dat het makkelijk, gebruiksvriendelijk en intuïtief is. Pieter toont aan de hand van een aantal geslaagde voorbeelden hoe lokale besturen dat nu al doen met de oplossing van de Vlaamse overheid. Hij toont ook, samen met Siri, hoe die unieke en nieuwe online surfervaring meer en meer zal aansluiten bij wat burgers, u en ik, ervan verwachten.
Pieter Lenaerts

Steven Benoit Belfius

Als bankverzekeraar heeft Belfius niet alleen een jarenlange vertrouwensrelatie met lokale besturen en gemeenten maar is ook vertrouwd met het disruptieve en innovatieve model dat nieuwe technologie met zich meebrengt. Aangezien er evenveel definities van een smart city zijn als er smart cities zijn heeft Belfius met Smart Belgium Services (SBS) een 100% zelfstandige dochter opgericht die dé digitale projectontwikkelaar én bruggenbouwer voor een Smart Belgium wil zijn. Door pro-actief samen te werken kunnen alle belanghebbenden immers goedkoper en sneller slimme oplossingen identificeren, opzetten, uitrollen en onderhouden. SBS zorgt voor de marketplace, de juiste tools, de innovatieve processen en het advies voor deze gemeenschappelijke digitale transformatie naar een futureproof Smart Belgium.
Steven Benoit

Evert D'Hondt Synergics

Heel wat besturen moeten vandaag meer en meer samenwerken en zetten volop in op de digitale werkplek. Fusies tussen gemeenten, de inkanteling van OCMW's, het opzetten van zorgbedrijven, de dagdagelijkse werking van een bestuur, dit is waar veel besturen wakker van liggen vandaag. De vernieuwde digitale werkplek bij de Stad Peer moet het verlengde zijn van waar Peer voor wil staan: een vooruitstrevende Stad! Door Office 365 zorgen ze voor een veilige en productieve werkplek gealigneerd op de noden van de organisatie: samenwerken, efficiëntie en eenvoudig.

Kris Kemland TOPdesk
Kristof Briers Arinto

Burgers en medewerkers maken meldingen, komen met vragen en klachten. Deze moeten doorgezet worden naar de juiste dienst. Zijn er effectief problemen die niet in één twee drie kunnen worden opgelost moeten deze vaak ingepland worden. Met TOPdesk gekoppeld met Arinto kan dit zonder enige moeite. Van probleem tot planning snel en efficiënt opgelost!

Jan Stroombergen IGEL Technology

Digitale veiligheid, druk op beheerkosten en een groeiende diversiteit aan werkplek devices. Allemaal uitdagingen die maken dat werkplekbeheer anders moet. In deze sessie krijgt u inzicht in hoe een multi-client omgeving eenvoudig, veilig en kostenefficient te beheren.

Anne Teughels Vlaamse Toezichtscommissie
Caroline Vernaillen Vlaamse Toezichtscommissie

Weldra wordt de GDPR van toepassing: wat zijn voor u positieve elementen? Waar ziet u knelpunten? Wat zijn voor uw organisatie de grootste uitdagingen? We willen u informeren en gaan graag in discussie!

Johan Van der Waal V-ICT-OR

Eind 2017 is de "Digitale aangifte overlijden" mogelijk geworden voor uitvaartondernemers in geheel Vlaanderen. Via een eenvoudig elektronisch loket wordt de informatie uitwisseling tussen uitvaartondernemer, lokaal bestuur en crematorium geregeld. Een besparing van vele onnodige wachturen, reiskilometers en een veel efficiëntere manier van werken voor al de organisaties in deze informatieketen. Bent u nog niet aangesloten als lokaal bestuur kom dan naar deze sessie, waarin besturen en uitvaartondernemers toelichten wat de voordelen zijn van het gebruik. Deze sessie is vooral bedoeld voor de afdelingen burgerzaken van uw gemeente.
Johan Van der Waal

Janjoris Van der Lei DCStar - LCP

Overzicht van de nieuwste hypes/realiteit en de impact op de R&D afdeling van een datacenter en een e-gouvernement leverancier.

Bart Van de Sompel Trius

Een geïntegreerde “smart city” aanpak met als voorbeeld de implementatie bij stad Sint-Truiden. Dit project biedt een combinatie van diverse "SMART" oplossingen en technologiën die voor iedereen beschikbaar zijn. Diverse technologiën worden gekoppeld tot een geheel. Een integratie van iOT apparatuur, beacons, entreprise bus voor koppeling diverse databases, apps,... Ook voor post verzending werd een alternatief systeem uitgewerkt wat mogelijkheden biedt tot besparingen.
Bart Van de Sompel

Liesbet De Wolf Informatie Vlaanderen
Ziggy Vanlishout Informatie Vlaanderen
Raf Buyle Informatie Vlaanderen

In deze praktijkgerichte sessie ontdek je welke informatiestandaarden er reeds ontwikkeld werden en hoe jouw bestuur deze in de praktijk kan inzetten voor een betere uitwisseling van informatie tussen toepassingen en informatiesystemen. Met het initiatief Open Standaarden voor Linkende Overheden (OSLO) zetten lokale besturen en de Vlaamse overheid in op een éénmalige gegevensopvraging en een betere dienstverlening naar burgers en ondernemers. In deze sessie lichtten we het informatiemodel Openbaar Domein toe. Het initiatief vond zijn oorsprong bij de Stad Aalst, waar er de nood was aan een betrouwbaar overzicht van alle objecten die aanwezig zijn in het openbaar domein en beheerd moeten worden. Het informatiemodel laat toe om informatie beschikbaar te stellen voor verschillende doelgroepen (de uitvoerders van het beheer, de beheerder zelf, het management, het bestuur en de burger zelf) en is een soort ‘lingua franca' die als gemeenschappelijk communicatiemiddel gebruikt kan worden. Door een vlotte informatie-uitwisseling kunnen besturen beter samenwerken, kan groenbeheer op een efficiëntere wijze verlopen en kan dubbel werk vermeden worden.
Liesbet De Wolf Ziggy Vanlishout Raf Buyle

Johan Torfs Microsoft

De smart city staat op het agenda van vele steden en gemeenten. Allerlei IoT oplossingen voor diverse toepassingen zijn beschikbaar maar hoe maak je nu van een smart city een stad die slimme diensten gaat aanbieden en nieuwe inzichten aan kan geven. De integratie van Internet of Things met artificiële intelligentie.

Dimitri Lefevre Knokke-Heist Alexander Vanwynsberghe Cronos

Wij laten Dimitri Lefevre, diensthoofd ICT Knokke-Heist, aan het woord over Citysense (het kloppend hart van een Smart City). Dit smart city project in samenwerking met de Cronos Groep, Aptus en Engie M2M combineert draadloze sensoren met een energie-efficiënte communicatietechnologie en intelligente software. Het resultaat zijn real-time data en inzichten in o.a. verkeersstromen, geluidsmetingen, rivier niveaus en nog veel meer. Dat het tijdens de zomer veel drukker is in Knokke-Heist dan in de winter lijkt ons logisch. Maar wat als we die cijfers nu eens tastbaar konden maken? Na het ontdekken van verschillende toepassingen op Smart City Expo’s in het buitenland, kwam die mogelijkheid er ook toen we kennismaakten met de mogelijkheden binnen de Cronos Groep.We beslisten hiermee zelf aan de slag te gaan en kwamen tot verrassende resultaten. De drukte werd steeds bevestigd, maar het was mooi om ook een beeld te krijgen wat de drukte tijdstippen waren om aan te komen in de gemeente en wanneer men opnieuw vertrok richting binnenland. In de toekomst willen we mensen o.a. informeren over de real-time verkeerssituatie in Knokke-Heist. Dan denken we aan advies over reistijden en de suggestie om pas later in de wagen te stappen. Hierdoor komen we in een win-win situatie terecht: de bezoekers kunnen tijd uitsparen en de lokale economie wordt er beter van.

Luc Deleu Escala

Informatiesilo’s bruikbaar maken met als doel de informatiestromen en samenwerking tussen afdelingen of zelfs tussen verschillende overheidsinstellingen, is één van de uitdagingen waarmee zowel overheden als bedrijven worstelen. Tijdens deze sessie krijgt u een inzicht in een specifieke visie over hoe men deze informatiesilo’s toegankelijk kan maken gebruikmakend van de OData standaard. Om vervolgens via slimme informatieflows over afdelingen of instellingen heen de dienstverlening naar de burger gevoeliger te verhogen. Deze aanpak maakt een einde aan onnodig repetitief werk waarin geen toegevoegde waarde zit te vervallen. Ze stelt teammedewerkers in staat om efficiënter met elkaar samen te werken en dit zelfs over verschillende organisaties heen. Medewerkers kunnen zodoende weer focussen op het creëren van echte toegevoegde waarde. Het resultaat hiervan is een vlottere, hedendaagse dienstverlening naar de (interne) klant of naar de burger toe. Op basis van een paar inspirerende ‘use cases’ uit zowel overheden als de bedrijfswereld verwerft u de nodige inzichten waaruit de toevoegde waarde van OData en procesoptimalisatie blijkt. Standaarden zoals OData worden ook omarmd door de nieuwste MS Office 365 technologie zoals Power BI en PowerApps!
Luc Deleu

Bruno van der Elst Vanden Broele Philippe Vandevyver Vanden Broele

Vlaanderen Radicaal Digitaal, smart cities, Digital Belgium… De digitale transformatie in lokale besturen is volop aan de gang. Maar hoe maak je concreet een succesvolle digitale transformatie door? Hoe pak je dat aan? We geven je de nodige tips & tricks aan de hand van enkele succesverhalen met Verifieer en eGovFlow. Digitaal ondertekenen, digitaal loket, front- en backofficewerking komen samen in één groot digitaal verhaal. We bespreken de risico’s en kritieke succesfactoren tijdens het implementatieproces. Komen o.a. aan bod:

 • • horizontale versus verticale implementatie
 • • het belang van projectplan en visie
 • • change management: alle collega's meekrijgen in het verhaal
 • • heldere communicatie vraagt inspanningen
 • • ondersteuning vanuit het bestuur en "championship"
 • • projectmanagement is meer dan planning
 • • ...

Kortom, een boeiende sessie waarmee je onmiddellijk aan de slag kan in je bestuur.

Daniel Du Seuil Programmamanager en architect blockchain

In 2017 was blockchain niet uit de media te slaan. Via verschillende kanalen werden de vele mogelijkheden ook voor lokale overheden dik in de verf gezet. Decentralisatie, transparantie, onuitwisbare gegevens en uitwisselen van digitale waarde objecten gingen in een heel nabije toekomst een ingrijpende digitale transformatie te weeg brengen bij overheden. Met de burger of onderneming centraal en in controle zouden overheidsprocessen nooit meer hetzelfde zijn. In dit praatcafé bespreken we welke projecten en initiatieven op internationaal, federaal, regionaal en vooral lokaal niveau het verschil gaan maken in 2018 en welke praktische toepassingen we op korte termijn in productie mogen verwachten. We gaan ook na wat de bijdrage van lokale besturen hierin kan/moet zijn. We kijken of 2018 effectief het jaar van de waarheid wordt voor blockchain en voorbij de hype geraakt.

Johan Van der waal V-ICT-OR

Vanuit de projecten ACPAAS (Antwerpen) en Samen Aanbesteden (diverse gemeenten) is inmiddels duidelijk dat het werken in kleine goed gedefinieerde componenten (microcomponenten) binnen een stevige architectuur zeer efficiënt kan zijn. Enerzijds om een veel betere dienstverlening te realiseren naar uw burgers en ondernemingen (eenduidig gebruik van authentieke data en generieke bouwstenen). En anderzijds het openbreken van de legacy onderdelen in uw software en voorkomen van mogelijke vendor lock-ins. Beide trajecten geven een betere spreiding van uw softwareaankopen en geven u meer flexibiliteit in de opbouw van uw Informatieomgeving. De verschillende partijen (Digipolis, V-ICT-OR, …..) werken nu beide initiatieven gezamenlijk verder uit door samen te bouwen aan de slimme gemeente. Onder de naam OCAPI (Open City Application Programming Interface) wordt een gemeenschappelijk platform voor besturen gecreëerd. Wilt u ook de slimme gemeente worden? Kom dan in deze sessie luisteren hoe u mee kan doen met het project en een slimme gemeente kan worden.
Johan Van der Waal

Frank De Reymaeker Cisco
Jeroen Debrabandere POM West-Vlaanderen

Ontdek aan de hand van de use-case van POM West Vlaanderen, hoe cloud netwerking als basis kan dienen voor uw digitaliseringstraject. In klaar een duidelijke taal wordt u uitgelegd hoe met "digitization" om te gaan en welke rol cloud networking hierin kan spelen. Wat is het belang van een digitale strategie en hoe kan uw IT departement en netwerk een ondersteunende kracht bieden? Frank De Reymaeker, Cisco Enterprise Networking Lead BeLux, is een IT veteraan gepassioneerd door nieuwe technologieën en hun echte impact op het bedrijfsleven.

Steven Vermeeren Brandweer & Politie

Informatiedeling tussen crisisactoren is letterlijk van levensbelang. In deze sessie gaan we dieper in op de pro-actieve en calamiteit-gerelateerde informatienoden van hulpverleners en overheden. We overlopen welke multidisciplinaire tools er momenteel beschikbaar zijn, maar duiden ook hun gebreken en de valkuilen met betrekking tot hun grootschalige implementatie. Tot slot zoomen we in op bottom-up initiatieven die bestaande leemtes opvullen, informatiedeling en beeldvorming laagdrempeliger maken en niet zelden kosten-efficiënter zijn.

Veronique Volders Agentschap Binnenlands Bestuur
Katrien De Smet Agentschap Binnenlands Bestuur

Lokale besturen nemen voortdurend beslissingen met impact op het dagdagelijkse leven van iedereen. Het is dan ook logisch dat het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur zoveel nadruk legt op actieve openbaarheid en een uitgebreide publicatieplicht invoert. Met het project lokale besluiten als gelinkte open data hebben lokale besturen en de Vlaamse overheid samen een methodiek en concrete tools ontwikkeld om met vernieuwende technologie de relevante gegevens in authentieke besluiten rechtstreeks te hergebruiken en te ontsluiten. Wil je weten hoe je automatisch aan de publicatieverplichtingen voldoet die vanaf 1 januari 2019 gelden? En hoe je tegelijkertijd een betere integratie met de eigen website en allerlei zoekmachines realiseert? Ontdek tijdens deze sessie hoe je als lokaal bestuur vanuit je normale proces besluiten machineleesbaar kan ontsluiten. Samen maken we komaf met het eindeloos overtypen van data!
Veronique Volders Katrien De Smet

Wouter Biesemans Tobania

De vernieuwde oplossing voor de stad Maaseik, van website tot 360° oplossing voor burgers en bedrijven, gekoppeld met authentieke bronnen.
Wouter Biesemans

Ben Smeets FOD Beleid & Ondersteuning

Ben Smeets van Fod Bosa/Digitale Transformatie komt vertellen over hoe we samen kunnen bouwen aan een digitaal ecosysteem en de interoperabiliteit kunnen organiseren. De burger wenst immers veiligheid, vertrouwen, maar ook gebruiksgemak en onmiddellijke antwoorden. Wat is onze digitale maturiteit vandaag en waar liggen de grootste uitdagingen? Hoe organiseren we de interoperabiliteit en wat zijn beschikbare standaarden en normen? Waar vinden we ze terug? Welke concrete bouwstenen zoals een sterke identificatie en authenticatie via CSAM (met o.a. eID, Itsme en LRA), welke gepersonaliseerde communicatiekanalen zoals de eBox voor burgers of ondernemingen, intelligente webformulieren, webservices ter ontsluiting van authentieke bronnen, andere diensten zoals epayment of elektronische facturatie als hefboom voor digitale transformatie zijn vandaag allemaal beschikbaar? Bouwstenen die u onmiddellijk in uw lokale praktijk kunt inzetten. Moeten we telkens opnieuw het warm water uitvinden of kunnen we meer samenwerken en bestaande bouwblokken hergebruiken en de gedane investeringen optimaliseren? De Federale overheid toont op Shopt IT wat er aan bouwstenen beschikbaar is en hoe ze de inzet hiervan samen met de steden en gemeenten wil realiseren.
Ben Smeets

Johan Torfs IT1

Een initiatief waarmee Microsoft, samen met zijn (lokale) partners, overheden wil helpen om het leven en de economie in steden te verbeteren met behulp van technologie met hierbij een "people-centric" approach voorop. "Hoe kunnen we een stad beter laten functioneren voor de eigen ambtenaren, de bedrijven die er zitten, de scholen die er zitten, maar ook voor burgers?” Een gemeente zonder gemeentehuis met pop-up balies, aan huis bezorgde paspoorten, raadvergaderingen van om het eender waar, analyse van big data, je gemeente in Minecraft formaat,… zijn maar enkele voorbeelden van projecten die allemaal op de onzichtbare CityNext platformlaag draaien. Start het onboarding proces samen met IT1!

David Stelma QMatic

Gedreven door technologische ontwikkelingen en de veranderende behoeften van de burger, die 24/7 online is om zijn ervaringen te delen, wordt klantbeleving voor gemeenten steeds belangrijker. In deze interactieve sessie ontdekt u wat klantbeleving precies is en waarom dit, voor u als gemeente, cruciaal is. Ook gaan we in op de vraag hoe gemeenten de klantbeleving kunnen verbeteren en u ontvangt praktische tips & tricks. Hiernaast zoomen we in op een case uit de praktijk.

Marijke Verhavert Informatie Vlaanderen

AI bevindt zich in de kern van alle nieuwe slimme technologieën en heeft daarom het potentieel om de samenleving en de bedrijven radicaal anders te doen functioneren en de kwaliteit van het leven te doen stijgen. Zeggen ze. Is dat zo? Kunnen wij met AI nieuwe oplossingen bieden aan de maatschappelijke uitdagingen die we vandaag maar niet opgelost krijgen? Marijke schetst de huidige mogelijkheden aan de hand van lopende pilootprojecten en reeds bestaande diensten bij de Vlaamse en lokale overheden en legt uit hoe Informatie Vlaanderen met het programma Artificiële Intelligentie handen en voeten geeft aan het digitale leiderschap van de overheid in Vlaanderen.
Marijke Verhavert

Eddy Van der Stock V-ICT-OR
Hendrik Van Haele

Nog 32 kalenderdagen en het is zover. Op maandag 28 mei kunnen en zullen de eerste vragen binnenkomen rond de rechten die de betrokkene heeft bij het uitrollen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De procedures om de sterk intern gerichte verwerking van deze vragen rond inzage, verwijdering, wijziging, enz... op te zetten zullen sneller uitgetest worden dan we allemaal vermoeden. Zijn we klaar voor de naleving?
Werden de verwerkingsovereenkomsten klaargestoomd om onaangename verrassingen te vermijden? Gaf elke betrokkene op een controleerbare, ondubbelzinnige en actieve wijze de toestemming om persoonsgegevens te verwerken en kunnen we toestemming deze voorleggen? Na het klaarstomen richting 25 mei dienen deze procedure en opvolgingssystemen voor geborgd te blijven in onze organisaties. De manier waarop je dit kan doen geven we graag mee tijdens deze informatiesessies. Want het werk rond GDPR stopt niet de dag dat de naleving een feit is geworden.
Eddy Van der Stock

Thimo Thoeye V-ICT-OR

OASIS: Deze samenwerking tussen Vlaanderen, Gent en Madrid mondt uit in een aantal innovatieve toepassingen waarbij publieke dienstverlening en publiek transport toegankelijker worden gemaakt. Dankzij de Europese standaarden voor Linked Data (ISA) worden deze toepassingen ineens inzetbaar in verschillende Europese steden.

ODEdu: Zelf aan de slag met het publiceren en gebruiken van open data? Dankzij dit Erasmus+ project beschikken we over het beste opleidingsmateriaal in Europa. ODEdu biedt een online leerplatform, gecombineerd met een lessenreeks toegespitst op (onder meer) de Vlaamse context. In deze workshop leert u snel het juridisch kader kennen, met name de richtlijnen en standaarden die een succesvol open data programma ondersteunen, maar ook de uitdagingen inzake anonimisatie en overeenstemming met de GDPR. Ook technische aspecten zoals het opzetten van een data portaal, Linked Open Data en IoT komen aan bod.

Stephen Lernout Nalantis

Nalantis heeft een Artificieel Intelligente (AI) technologie ontwikkeld die machines toelaat om tekst en natuurlijke taal te begrijpen. Deze nieuwe generatie ‘Natural Language Understanding’ (NLU) kan ingezet worden in verschillende talen en domeinen. Zo werd recentelijk AI en NLU voor de eerste maal ingezet om de Besluitvorming van de Stad Gent contextueel te ontsluiten. Samen met Digipolis Gent en de Stadsdiensten werd een CityNet prototype ontwikkeld en succesvol getest. De uitrol van deze technologie zal zich binnenkort vertalen in een efficiëntere interne werking gekoppeld aan een vernieuwde service naar de burger toe in het kader van Openbaarheid van Bestuur. Op korte termijn worden intelligente e-loketten, geautomatiseerde chatdiensten en Social Media Bots (oa. Facebook Messenger) voor de burgers mogelijk doordat zowel de onderliggende data en bijhorende vraagstellingen in natuurlijke taal begrepen worden … en dit doorheen verschillende talen. In deze sessie wordt er een demonstratie voorzien van CityNet.

Lieven Raes Informatie Vlaanderen
Thimo Thoeye Stad Gent

In de afgelopen jaren zette Vlaanderen samen met andere landen en regio's grote stappen vooruit met het openen van datasets. Er ontstond een netwerk van lokale, regionale, landelijke en zelfs Europese open- en geo portalen. Deze eerste belangrijke stap geeft vooralsnog maar beperkt aanleiding tot het gebruik van deze data in het gezamenlijk (d.m.v. co-creatie) uitwerken, implementeren en evalueren van beleid. Ook start-ups en grotere bedrijven hebben nog maar in beperkte mate de mogelijkheden van het open data aanbod ontdekt. Het Europese project OTN ging na hoe open data op een meer gebruiksvriendelijke manier kunnen worden aangewend. Het Europese PoliVisu project zal nagaan hoe open data effectief in een beleidscontext kan gebruikt worden om samen met de doelgroep beleid te gaan vormgeven, implementeren en evalueren. Tijdens deze sessies worden cases toegelicht d.m.v. een aantal praktijkvoorbeelden: Studentenmobiliteit in de stad Gent, verkeersplanning in Pilsen (CZ), mobiliteitsmanagement tijdens de aanleg van een nieuw metronetwerk in Parijs (Issy Les Moulineaux) en de interactieve ongevallenkaart (Vlaanderen).
Lieven Raes

Ilse Bracke Cipal Schaubroeck
Kris Lemkens Stad Genk

Hoe kunnen verschillende stakeholders met elkaar samenwerken aan innovatieve smart city oplossingen zonder contractuele verplichtingen of formele engagementen aan te gaan? Wat is een mogelijke architectuur om diverse beschikbare oplossingen met elkaar te verbinden en te optimaliseren? Deze sessie biedt u inspiratie, gebaseerd op een smart city pilootproject op en rond de KRC site te Genk. Het pilootproject wordt gerealiseerd in een samenwerking tussen KRC Genk, s-Lim, Infrax, Stad Genk en Cipal Schaubroeck.

Dieter De Kerpel USG Public Sourcing

Vlaanderen radicaal digitaal, VlaVirGem, Smart Cities, ... . Er wordt volop ingezet op de digitalisering van de interne en externe dienstverlening van overheden. Levert dit steeds voordelen op? Wat zijn de valkuilen? Hoe kijken onze mensen naar die digitalisering? Vinden de mensen op het terrein dat ze de juiste competenties hebben om mee te gaan in die digitalisering? Dikwijls is er een kloof gegroeid tussen de visie van het beleid en de managers en de dagdagelijkse praktijk bij onze mensen. Tijdens deze workshop proberen we jullie een aantal voorbeelden te geven van digitale oplossingen, platformen, ... (BuyIT Public, MSP raamcontract van de Vlaamse overheid, ... ) en hoe ze ons kunnen helpen bij de dienstverlening. Daarnaast wordt ook gekeken naar ruimere context van digitalisering van dienstverlening en hoe dit uw diensten zowel naar processen en dienstverlening kan beïnvloeden. We geven ook een aantal ankers over hoe u hier uw mensen en processen kan op voorbereiden.

Gigi De Schryver Gemeente Brasschaat

Met de integratie van gemeente en OCMW komt voor iedereen het vraagstuk op tafel, hoe ga ik dit integreren en wat doe ik met mijn dienstverleningsconcept. Omdat alles met informatie te maken heeft en de wijze waarop deze beschikbaar wordt gesteld zowel aan burgers en ondernemers als intern in de organistie is Brasschaat gestart met het op orde brengen van de informatiehuishouding. Wil u weten hoe zij dit doen? Kom dan naar deze sessie. Gigi de Schrijver, beleidsmedewerker organisatieontwikkeling van Brasschaat neemt u mee in dit proces.

Jan Guldentops BA

Op basis van 22 jaar praktijk-ervaring op het vlak van informatieveiligheid en privacy bij lokale besturen, maakt Jan Guldentops de rekening. Doorspekt met praktijkvoorbeelden lijst hij ongezouten op wat hij ziet goed (the good) en totaal fout (the bad) gaan en waar het volledig misgroeid is op beveiligingsvlak bij gemeentes, OCMWS en politiezones. Daarna legt hij in een paar basisstappen hoe u als openbaar bestuur dit zelf kan verbeteren en uw burgers de privacy en veiligheid geven die ze verdienen

Evert D'Hondt Synergics
Patrick De Neef Synergics

De Stad Peer zette onlangs de stap naar Office 365. Dit is niet louter een IT-project, maar een beleidskeuze van een bestuur. Tijdens het praatcafé bespreken we hoe de Stad Peer dit aanpakte, en gaan we de dialoog aan met al jullie vragen over hoe je een veilige en productieve werkplek kan opzetten die gealigneerd is met de organisatorische uitdagingen van een bestuur en waar het bestuur mee aan tafel komt en IT niet in de kou laat staan.

Google
Microsoft

Tijdens ons voorjaarcongres ShoptIT willen we de discussie aangaan met de makers van producten die bij gebruik vaak in vraag worden gesteld door de publieke sector, in een omgeving waar de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) vanaf 25 mei heerst. De GDPR legt de lat voor alle verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken van persoonsgegevens in Europa gelijk, zodat we kunnen komen tot een eengemaakte digitale markt. Het doet bedrijven bovendien nadenken over datamanagement en hoe ze dat kunnen optimaliseren. Een correcte implementatie verhoogt alvast het vertrouwen tussen consument en bedrijf. Ook door de GDPR zullen bedrijven nu verplicht zijn om alle data terug te brengen tot nuttige data, waardoor ze met de gebruikte gegevens veel omzichtiger moeten omspringen.

Google en Microsoft zijn twee producenten die zowel als verwerker en als verwerkingsverantwoordelijke optreden in dit landschap. Als multinational liggen zij ook onder vuur ifv het afdwingbare karakter rond persoonsgegevensbescherming van Europese burgers.

Waarom blijven hun producten specifiek onder de loep liggen? Zijn hun omgevingen veilig en conform de verordening? Waar dienen eindgebruikers rekening mee te houden? Zijn hun verwerkingsovereenkomsten sluitend?

Kortom, alle vragen die u nog heeft en nooit rechtstreeks kon stellen willen we opgelost zien tijdens het debat waarbij GDPR specialisten en productspecialisten elkaar kritisch bevragen.

Praatcafé

Nieuw dit jaar is ons praatcafé, aanwezig in het midden van de beursvloer. Gedurende de hele dag (met uitzondering van de catering momenten) kan je komen tooghangen bij één van onze uiterst interessante sprekers. Een losse babbel, een vraag die je al lang eens wou stellen, het kan allemaal! En dat vergezeld van een drankje dat onze barman van dienst u met plezier zal uitschenken.


Dit zijn onze barmannen en vrouwen

 • 10u40 tot 11u30: Anne Teughels en Caroline Vernaillen van de Vlaamse Toezichtscommissie
 • 11u40 tot 12u30: Daniel Du Seuil, programmamanager en architect Blockchain
 • 13u45 tot 14u35: Marijke Verhavert van Informatie Vlaanderen
 • 14u45 tot 15u35: Evert D'Hondt en Patrick De Neef van Synergics

Inschrijvingsprijs

€ 95

V-ICT-OR leden


Prijzen voor leden zijn vrijgesteld van BTW
€ 195

Bedrijfsleden, non-profits en partners


Prijzen voor bedrijfsleden, non-profits en partners zijn exclusief btw (leden zijn vrijgesteld)
€ 350

Standaard


Prijzen voor niet-leden en profits zijn exclusief BTW

Deelnemen als congrespartner?

Interesse om als congrespartner aanwezig te zijn? Download dan hier de congresdocumentatie om deel te nemen aan deze editie van Shopt IT, en je voorkeur voor standplaats door te geven. Platinum bedrijfsleden krijgen A-plaatsen.

Standruimte wordt ingedeeld op 'first come, first serve'-basis, snel zijn is dus de boodschap.

Meteen registreren als congrespartner kan via deze link.

Sfeerbeelden Shopt IT 2016 Foto's Shopt IT 2017

Schrijf in op onze I&E nieuwsbrief

Telefoonnummer

09/3952028

Evenementlocatie

Van Rysselberghedreef 2 - ICC Gent

9000 Gent, België

V-ICT-OR vzw

Mosten 13 – Industriezone E17-3

9160 Lokeren, België