main slider main slider

Uw gemeente op weg naar 2020!

Manage IT 2016

8 december 2016
Hilton Antwerpen, Groenplaats 32, 2000 Antwerpen, België

Uw gemeente op weg naar 2020!

Manage IT 2016

8 december 2016
Hilton Antwerpen, Groenplaats 32, 2000 Antwerpen

Uw gemeente op weg naar 2020

“Wat is nu het evidente minimum waar mijn gemeente aan dient te voldoen? Welke stappen dien ik te zetten om op een aanvaardbaar niveau een (digitale) dienstverlening op te zetten? Bestaat er een generieke blokkendoos met bouwstenen die ik kan gebruiken om dit doel te bereiken? Tot slot, Hoe vertaal je lokale beleidsprincipes naar een “gemeentelijke referentiearchitectuur” en omgekeerd?

Op ManageIT bieden wij u dit fundament met een stevig raamwerk om als modern lokaal bestuur 2020 in te stappen. In een helder kader kunt u voor uw eigen bestuur op maat uw masterplan vervaardigen. Met inspirerende voorbeelden van besturen die al stapjes aan het zetten zijn en met handvatten die u worden aangereikt om zelf ook deze stappen te maken.

  • 8 december 2016
  • Hilton Antwerpen
  • Groenplaats 32, 2000 Antwerpen, België
  • 30+ beursstanden
  • 250+ bezoekers
  • 24 sprekers

Programma

Eddy Van der Stock

V-ICT-OR

Vertegenwoordigers van lokale besturen getuigen in korte videoboodschappen over hun ambities en uitdagingen die op hen afkomen in 2016 in functie van klantvriendelijke dienstverlening.

Bouwdoos Masterplan voor Slimme Gemeenten
De vertaalslag van het politieke beleid naar de te gebruiken informatie en technologie is niet evident.
“Welke dienstverlening wil de klant? Wat wil het lokale beleid? Wat is het evidente minimum waar mijn gemeente aan moet voldoen? Welke stappen moet mijn bestuur zetten om mijn burgers een aanvaardbaar niveau van (digitale) dienstverlening te geven? Bestaat er een generieke blokkendoos met bouwstenen die ik kan gebruiken om dit doel te bereiken? Tot slot, Hoe vertaalt u lokale beleidsprincipes naar informatie en technologie en omgekeerd”.

Eddy Van der Stock reikt hiervoor een model aan, met drie soorten principes, gevuld door Vlaamse en federale bouwstenen.
Deze principes spelen in op beleid, informatie en technologie en op de ondersteuning om die twee voorgaande "werelden" dichter bij elkaar te brengen. Door de rijke praktijkervaring in Vlaamse en Nederlandse lokale besturen te combineren met een wetenschappelijke insteek, vormt dit een concreet werkstuk voor besturen.

Hans Mulder

Universiteit Antwerpen

Prof. Dr. Hans Mulder brengt vanuit een theoretisch perspectief het bredere kader waarop het masterplan informatievoorzieningen van V-ICT-OR steunt. Hij licht toe hoe strategische beleidsprincipes ook een impact hebben of de informatie- en technologievoorzieningen van organisaties en welke ondersteunende principes kunnen bijdragen tot een optimalisering van de lokale dienstverlening.

Wim Leerman

Stad Aalst

Over toveren en dromen, om je eigen “masterplan informatie en technologie” te bouwen“
Als hij kon toveren, kwam alles voor elkaar” zingt Herman Van Veen.
Dat komt spontaan bij me op als ik de beleidsprincipes van dit masterplan van V-ICT-OR voor het eerst voor me heb liggen. Daarna evenwel onmiddellijk gevolgd door de bedenking: “is dat wel zo? Moeten we hiervoor kunnen toveren? Is dit al geen realiteit op meer dan één plaats? Gaat het over dromen, waarvan de meeste dan toch bedrog zijn, of zijn er besturen die al wakker geworden zijn ernaast?”
De groep Aalst gaat volop voor een hoog ambitieniveau. Een deel van de groep (stad, ocmw en politie) heeft zich gebogen over de 18 Beleidsprincipes.
Alhoewel die allemaal hun nut en belang hebben, is enig realisme aangewezen om die na te jagen.
“De hele cursus Tovenaar duurt 125 jaar”: zo lang willen en zullen we er niet over doen. Door middel van prioriteiten, maken we belangrijke keuzes, die worden mee gegeven in het toekomstig memorandum naar de aanloop van de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Mieck Vos

VVSG

Mevr. Mieck Vos neemt vanaf 1 februari 2017 de rol van directeur van VVSG op zich. Zij vertelt meer over haar visie vanuit VVSG op vlak van klantvriendelijke dienstverlening. Ze neemt u mee doorheen de ambities die voor haar prioritair zijn en bespreekt de mogelijke efficiëntiewinsten. Vanuit die ambities en prioriteiten maakt ze de vertaalslag naar de noden en prioriteiten die er zijn op vlak van informatievoorzieningen en technologie.

Wouter Accou
Steven Verbeke
Hans Fierloos
Luc Lathouwers

Tijdens een tafelgesprek in de voormiddag bekijken we vanuit interbestuurlijk perspectief hoe klantvriendelijke dienstverlening wordt opgezet vanuit de diverse uitdagingen voor lokale besturen, provinciale diensten en Vlaamse overheidsdiensten.

Dhr. Wouter Accou (gemeentesecretaris Alveringem), dhr. Steven Verbeke (stadssecretaris Lokeren), dhr. Hans Fierloos (provincie Limburg) en dhr. Luc Lathouwers (Agentschap Informatie Vlaanderen) geven tijdens een gesprek elk vanuit hun eigen organisatie hun visie op klantvriendelijke dienstverlening. Ze geven hun visie op het belang van een strategische visie en geven mee hoe die visie kan door vertaald worden naar de ICT-diensten.
Ten slotte laten ze u kennismaken met hun ambities in hun organisatie op weg naar 2020.
Wouter AccouSteven VerbekeHans FierloosLuc Lathouwers

V-ICT-OR

Informatie over het optreden

Jolien Dewaele

V-ICT-OR

Jolien Dewaele (V-ICT-OR) vertrekt vanuit de strategische beleidskeuze om als lokaal bestuur of samenwerkingsverband in te zetten op generieke processen en procesoptimalisatie. Ze geeft tijdens deze sessie eenvoudige tips om aan de slag te gaan met processen vanuit het oogpunt van vereenvoudig en digitalisering. Daarnaast brengt ze ook inzichten over de bestaande initiatieven die de centrale overheden aanbieden aan lokale besturen.
Jolien Dewaele

Stefanie Kerkhof
Pieter Lenaerts
Jan Heirman

Vlaamse Overheid

Mevrouw Stefanie Kerkhof, dhr. Pieter Lenaerts en dhr. Jan Heirman (Vlaamse overheid – Het Facilitair Bedrijf) leiden u doorheen deze doorheen de mogelijkheden die gebruikersbeheer, authenticatie en DTP binnen uw lokaal bestuur een meerwaarde kunnen zijn. Ze tonen heel concreet hoe deze instrumenten een lokaal bestuur kunnen ondersteunen op weg naar klantvriendelijke en digitale dienstverlening.
Stefanie KerkhofPieter LenaertsJan Heirman

Michiel Coox
Stefan Lamberigts

Microsoft

Michiel Coox en Stefan Lamberigts focussen op openheid van besturen. Dit vraagt samenwerking met de burgers en transparantie in informatie. De digitale wereld vraagt nieuwe manieren om informatie te delen en een andere manier van samenwerking met de burgers. Laat je inspireren naar deze mogelijkheden door gebruik te maken van Office 365.
Michiel Coox Stefan Lamberigts

Leonie Brouwer

KING

Mieke Bergkamp

Gemeente Haarlem

Mevrouw Leonie Brouwer (KING) en Mieke Bergkamp (gemeente Haarlem) brengen in samenwerking met de gemeente Haarlem het initiatief dat KING heeft genomen om de klant centraal te stellen door klantenreizen te ontwikkelen. In deze duo-presentatie krijgt u inzicht in het opzet van de klantenreizen en de mogelijkheden die dit instrument u als lokaal bestuur biedt. Vanuit de ervaringen van een participerende Nederlandse gemeente krijgt u inzicht in hoe dit bestuur een eigen invulling heeft gegeven aan de klantenreizen met het oog op een geoptimaliseerde dienstverlening. De gemeente Haarlem focust op de digitale aangifte van geboorte op basis van het initiatief rond klantenreizen.
Leonie Brouwer

Veronique Volders

Vlaamse Overheid - ABB

Mevrouw Veronique Volders (ABB) brengt voor u een interactieve workshop vanuit de voortgang van het project Lokale Besluiten als Linked Open Data (LBLOD). Dit project toont aan hoe focus op open data vanuit een concreet proces rond besluitvorming van de gemeenteraad uw organisatie een stap verder kan brengen in de strategie rond open data. Veronique heeft het tijdens de workshop onder meer over de digitale lokale en interlokale codex, de gelinkte mandatendatabank en de link met het burgerloket.
Veronique Volders

Eddy Van der Stock
Johan Van der Waal
Jolien Dewaele

V-ICT-OR

Eddy Van der Stock, Johan Van der Waal en Jolien Dewaele lichten in deze sessie toe welke ondersteunende instrumenten u als lokaal bestuur kunt gebruiken om de digitale maturiteit van uw lokaal bestuur naar een hoger niveau te tillen. We vertrekken vanuit de resultaten van de I-Monitor en geven mee hoe u die data in onze dynamische webtool kunt implementeren. Vanuit de webtool maken we de brug naar de softwarecatalogus waar u inzicht krijgt in de software van uw eigen organisatie, maar ook inzichten krijgt in het aanbod van de softwareleveranciers. Ten slotte geven we u mee hoe deze en andere ondersteunende instrumenten als onderdeel van uw eigen masterplan informatievoorzieningen kunnen dienen.
Eddy Van der Stock Johan Van der Waal Jolien Dewaele

Bert Daenen
Bart Kaesemans

BCT en a3o

Dhr. Bert Daenen (BCT) vertrekt vanuit een organisatorische visie waarbij ze er voortdurend naar streven om de klant centraal te stellen. Alle oplossingen die BCT ter beschikking stelt zijn erop gericht om het informatiemanagement naar een hoger niveau te tillen en op die manier de dienstverlening voor de klant te optimaliseren. Bert Daenen staat stil bij de strategische keuze van een lokaal bestuur om de klant centraal te stellen en geeft aan hoe u als lokaal bestuur die keuze kan concretiseren.
Bert Daenen Bart Kaesemans

Hilde Janssens
Paul Verdonk

Econocom

Hilde Janssens en Paul Verdonk (Econocom) vertrekken vanuit de uitdagingen rond mobiliteit, nieuwe vormen van communicatie en samenwerking, het beheer van multiple devices waarmee lokale besturen en scholen geconfronteerd worden. Daarnaast eisen burgers en bedrijven steeds vaker een gebruikersvriendelijke, digitale dienstverlening, die gebruik maakt van een innovatieve aanpak en een gezonde dosis interactie.

Welke kansen bieden digitale services zoals digital signage, wayfnding, queue management, meeting room management, click & collect etc. voor medewerkers, voor burgers, voor bezoekers. Hoe deze innovaties succesvol implementeren? En wat met de financiering van dit soort projecten? Moeten gemeenten zich tegen 2020 ook wagen aan virtual receptions of aan augmented & virtual reality toepassingen?

Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden bespreken we de successcriteria van digitale innovatietrajecten. Welke keuzes dienen gemaakt? Welke IT aspecten verdienen aandacht? Welke zijn de belangrijkste obstakels?
Hilde Janssens Paul Verdonk

Geert Mertens
Luc Janssens

ABB en Stad Lier

Dhr. Geert Mertens (ABB) en Luc Janssens (stad Lier) presenteren: BBC en Beleidsinformatie op lokaal niveau.De problematiek rond de grote diversiteit aan informatiesystemen en de moeilijke manier om die verschillende informatie of data aan elkaar te koppelen om doelgerichte beleidsinformatie over alle systemen heen te verkrijgen is gekend.

Met de managementteams als opdrachtgever worden de lokale ambtenaren vaak uitgedaagd om op een totaal overkoepelende manier informatie aan te reiken.

De stappen tot radicale digitalisering ten spijt, niet als middel maar als doel om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren, eindigen we nog te vaak in silo gebaseerde informatiesystemen van waaruit de meest eenvoudig vraag flink wat knip en plakwerk in een Excel als eindresultaat vragen.

De standaardisatie en het beschikbaar stellen van alle financiële informatie vanuit de BBC is een mooi voorbeeld hoe al deze informatie al beschikbaar is.

Met de gemeente Lier als schoolvoorbeeld kijken we uit naar de creatie van een informatietank op lokaal niveau waarin enerzijds de genoemde open data wordt gebruikt als bron en anderzijds de leveranciers verplicht worden hun data te gaan “dumpen”. Een mooi voorbeeld hoe je als bestuur gewoon aan de slag kunt gaan met wat er al is en wat je graag wilt dat er komt.
Geert Mertens Luc Janssens

Marijke Verhavert

Informatie Vlaanderen

Mevr. Marijke Verhavert (Agentschap Informatie Vlaanderen) licht de strategische beleidsprincipes toe waarop het informatiebeleid van de Vlaamse overheid gebouwd wordt. Dankzij “Vlaanderen Radicaal Digitaal” moet de dienstverlening aan burgers en bedrijven tegen 2020 efficiënter en klantvriendelijker worden. Tijdens deze presentatie ligt de focus op de beleidskeuzes van de Vlaamse overheid om deze ambitie waar te maken.
Marijke Verhavert

Hedwig Van Gucht

BMX

Dhr. Hedwig Van Gucht (BMX) focust in deze sessie op de innovatieve producten die ze aanbieden om u als bestuur te begeleiden in het opzetten van klantvriendelijke dienstverlening. BMX vertrekt vanuit het concept van het nieuwe werken met tablets. Ze hebben daarbij in het bijzonder aandacht voor het slim inzetten van de nieuwe devices. Deze sessie ligt in het verlengde van de kennisdag ‘goed opdrachtgeverschap’.
Hedwig Van Gucht

Maarten Wouters
Willem Geelen

Cronos Security

Maarten Wouters en Willem Geelen hebben het over de wet rond databescherming van Europese burgers, de GDPR (General Data Protection Regulation) die is goedgekeurd op 27 April 2016 en 2 jaar later in voege zal treden binnen alle Europese lidstaten. Hierdoor zullen steden en gemeenten nog meer dan vandaag moeten zorgen dat de gegevens van burgers bij hen beschermd zijn! Cronos Security zal in deze korte sessie de bepalingen uit deze GDPR schetsen alsook de mogelijke diensten en oplossingen rond deze topic bespreken.
Maarten Wouters Willem Geelen

Sprekers

Hans Mulder

Professor Universiteit Antwerpen

Wim Leerman

Secretaris Stad Aalst

Mieck Vos

Directeur VVSG

Eddy Van der Stock

Algemeen directeur V-ICT-OR

Inschrijvingsprijs

€ 125

V-ICT-OR leden

  • Avonddiner effectieve leden: € 95
  • Avonddiner agentschapsleden: € 125

Prijzen voor leden zijn inclusief BTW
€ 195

Bedrijfsleden, non-profits en partners

  • Avonddiner: € 150

Prijzen voor bedrijfsleden, non-profits en partners zijn inclusief BTW
€ 380

Standaard

  • Avonddiner: € 300

Prijzen voor niet-leden en profits zijn exclusief BTW

Deelnemen als congrespartner?

Samen met leveranciers helpen we deelnemers om de vertaalslag te maken van beleidskeuzes naar Informatie- en Technologie principes en ondersteunende principes en tools. Interesse om als congrespartner aanwezig te zijn? Contacteer dan snel manageit@v-ict-or.be, plaatsen zijn beperkt.

Meer informatie

Schrijf in op onze I&E nieuwsbrief

Telefoonnummer

09/3952028

Evenementlocatie

Groenplaats 32 - Hilton Antwerpen

2000 Antwerpen, België

V-ICT-OR vzw

Mosten 13 – Industriezone E17-3

9160 Lokeren, België